Stanko Štefanič

 Stanko Štefanič

poveljnik - vodja enote

nižji gasilski častnik II.st.

Stanko se je pridružil k gasilcem skupaj z bratom leta 1990. Operativec je od leta 2000, ko je opravil osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca. Tečaj za vodjo skupine je opravil leta 2011, tečaj za nižjega gasilskega častnika pa leta 2015. V mandatnem letu 2018-2023 je do leta 2022 opravljal funkcijo namestnika poveljnika od leta 2022 pa opravlja funkcijo poveljnika društva 1. kategoije. Stanko je nosilec Priznanja gasilske zveze III. stopnje.

  

Opravljene specializacije: nosilec izolirnega dihalnega aparata, tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, usposabljanje za gašenje notranjih požarov Modul A in Modul B, tečaj za tehničnega reševalca ter tečaj za gasilskega strojnika.