Predstavitev

Prostovoljno gasilsko društvo Podzemelj spada v 1. kategorijo gasilskih enot in opravlja naloge zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter naloge varstva pred požari na območju devetih vasi KS Podzemelj z nekaj več kot 500 prebivalci.

 

Območje obsega naslednja naselja: Podzemelj, Zemelj, Grm, Kapljišče, Škrilje, Boršt, Boginja vas, Prilozje in Mlake. PGD Podzemelj spada v sektor Gradac, je eno od 17 prostovoljnih gasilskih društev v občini Metlika in je vključeno v gasilsko zvezo Metlika.

 

V društvu opravljamo naloge in izvajamo redne vaje v skladu z operativnim načrtom društva. Imamo 9 do 10 taktičnih vaj na leto, izvajamo pa tudi redne preglede opreme. Naša operativna enota se redno udeležuje vaj in aktivnosti zveze ter priskoči na pomoč ob vsakem pozivu. Posredovanja so različna, v zadnjem času pa prevladuje reševanje ljudi in premoženja, požarov je manj. V minulih letih smo na tečaj za gasilca poslali mlado generacijo članov. S tem smo povečali in pomladili operativno enoto in tako poskrbeli za večjo požarno varnost na področju, ki ga pokrivamo. Vsa leta se redno udeležujemo tudi gasilskih tekmovanj, tako na nivoju zveze kot regije. Tekmujemo s pionirji, mladinci, člani A, člani B in članicami A. Naše tekmovalne enote so bile v preteklosti zelo uspešne in so domov prinesle veliko pokalov.

 

Gasilci smo močno vpeti tudi v družbeno in kulturno dogajanje v Podzemlju. Tako smo poleg operativnega področja dejavni tudi na družabnem področju. Organiziramo in sodelujemo pri organizaciji nekaj prireditev letno. Ob prvomajskiih praznikih vsako leto organiziramo postavljanje mlaja in kresovanje. Že tradicionalno imamo drugo soboto v avgustu vrtno veselico, v jesenskem času organiziramo srečanje gasilskih veteranov. Poleg tega sodelujemo pri organizaciji pri ostalih projektih v Podzemlju. Tako smo pomagali pri organizaciji proslave ob kulturnem prazniku, organizaciji srečanja rojenih v Podzemlju, organizaciji koncertov in še pri nekaterih drugih projektih.

 

Pomembno delo opravljajo tudi naše članice, ki so aktivne na vseh področjih. Brez njihove angažiranosti tako ne mine noben društven dogodek, saj vedno poskrbijo za pogostitev. Redno pa se udeležujejo tudi delavnic in aktivnosti v Gasilski zvezi Metlika. Poleg tega skrbijo tudi za vedno urejen videz gasilskega doma.