Gasilska enota

Kot enota I. kategorije naloge zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter naloge varstva pred požari zagotavljamo z 22 operativnimi člani in dvema pripravnikoma za gasilca razporejenimi v eno enoto. Oblikovano pa imamo tudi 10 člansko rezervo operativcev, ki jo lahko aktiviramo ob večjih dogodkih.

 

Operativno enoto sestavlja štiri gasilski častniki, tri nižji gasilski častniki, šest višjih gasilcev in devet gasilcev.

Ime in priimekČinSpecialnostFunkcija
       
Stanko Štefanič nižji gasilski častnik II. st. IDA, Modul A, NS, STR, Modul B, TRE poveljnik
Sandi Mušič nižji gasilski častnik I. st. IDA, BOL, STR, RZ, TRE, MM, MŽ, C operativec
Miha Gregorič višji gasilec I. st. IDA, TRE, MŽ, P**, R orodjar
Boris Pezdirc gasilski častnik II. st. IDA, Modul A, NS, TRE, C, H, P** operativec
Alen Novosel višji gasilec I. st. IDA, Modul A, TRE, STR, MŽ, C,  P** operativec
Tomaž Starašinič gasilec I. st. IDA, Modul A, P* operativec
Mitja Hudelja gasilec I. st. IDA, P** operativec
Janez Pezdirc gasilec I. st.  IDA, INF operativec
Boštjan Dragoš

višji gasilec I. st.

IDA, Modul A, STR, RZ, MŽ, TRE, H, P*, R operativec
Duško Hlebec gasilski častnik I. st.   operativec
Anton Pezdirc gasilski častnik II. st. C operativec
Simona Kočevar višji gasilec I. st. BOL, P** operativec
Branko Pezdirc nižji gasilski častnik II. st. C, P** operativec
Mojca Šuklje višji gasilec I. st IDA, P* operativec
Martin Šuklje gasilec I. st. P*, C operativec
Miran Juršinič gasilec I. st.  IDA operativec
Jani Pezdirc višji gasilec I. st.   operativec
Jan Štefanič gasilec I. st.   operativec
Darko Mušič gasilski častnik I. st.  C operativec

Tomaž Hlebec

gasilec II. st.   operativec
Robi Žunič gasilec   operativec
Tilen Novosel gasilec P** operativec
Marko Hlebec gasilec pripravnik   pripravnik
Jure Smuk gasilec pripravnik   pripravnik
Anton Šuštarič gasilec II. st.  C rezervni operativec
Bojan Šegina gasilec I. st.   rezervni operativec
Stanislav Križan gasilski častnik I. st. IDA, RZ, VI rezervni operativec
Stanislav Štefanič gasilec II. st.   rezervni operativec
Robi Butala gasilec II. st. C rezervni operativec
Mitja Križan gasilec II. st. C rezervni operativec
Peter Selič gasilec II. st. C rezervni operativec
Darko Jakofčič gasilec II. st   rezervni operativec
Janez Štefanič gasilec II. st. RZ  rezervni operativec
Iztok Štrucelj gasilec II. st.   rezervni operativec

 


Legenda:
TRE – specializacija za tehničnega reševalca
NS – specializacija za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
RZ – specializacija za uporabnika radijskih zvez
IDA – specializacija za uporabnika izolirnega dihalnega aparata
Modul A – specializacija za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
Modul B – specializacija za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
BOL – specializacija za bolničarja
STR – specializacija za strojnika
MŽ – specializacija za varno delo z motorno žago
MM – specializacija za mentorja mladine
H – usposabljanja za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči – modul B
PovGD – specializacija za poveljnika gasilskega društva
Sod GŠD – specializacija za sodnika gasilsko-športnih disciplin
INŠT – specializacija za inštruktorja
P – potapljač
R – reševalec iz vode
C – vozniški izpit C katergorije
INF – informatik
VI – tečaj za vodjo intervencije