Anton Pezdirc

Vodja enot

gasilski častnik II. stopnje

Tone je nepogrešljiv član in gonilna sila gasilskega društva. Kot dolgoletni predsednik je dobro vodil društvo, Potem ko je dve leti opravljal delo namestnika predsednika, je bil potem še 9 let predsednik. Med gasilce je vstopil leta 1981 in istega leta postal operativni gasilec. Tečaj za vodjo enot je opravil leta 2001. Je dobitnik odlikovanja za vestno delo v gasilskem društvu, priznanja gasilske zveze III. stopnje, gasilskega odlikovanja III. stopnje in gasilskega odlikovanja II. stopnje.